IMC GIVEAWAY 有獎遊戲 | 送$260 英皇戲院現金券!

發佈日期:2021-02-22

活動日期:2021-02-22

戲院終於重開啦!多部電影亦立即上映,由劉德華同劉青雲主演嘅香港重磅警匪片《拆彈專家2》亦成為單日票房冠軍,好高興IMC再次有幸借出場地進行拍攝!

劇情講述香港發生連環爆炸案,由於前拆彈專家潘乘風(劉德華飾)被發現昏迷喺案發現場成為警方頭號嫌疑犯,而同為拆彈專家董卓文(劉青雲飾)必須喺公私之間作出抉擇,最後佢選擇協助摯友洗脫嫌疑,度過難關!

IMC推出GIVEAWAY有獎問答遊戲
只要留言回答以下問題,IMC將會從中揀選答啱同最有心思嘅10位參加者!
每位得獎者將可獲得2張$130 英皇戲院現金券!

遊戲玩法:
1. 必須Like「International Medical Centre Hong Kong」Facebook專頁同Post
2. 問題1:以下預告片中出現咗幾多次爆炸?
3. 問題2:你如何渡過你嘅人生低谷?Tag 2個你最想佢哋陪你渡過呢段時期嘅朋友.

預告片:https://www.youtube.com/watch?v=WBbpjsEi8xk

活動日期:即日至2021年3月6日
遊戲截止時間:2021年3月6日 晚上23:59
得獎者公佈日期:2021年3月12日或之前

另外,好感謝每個選擇IMC為拍攝場地嘅製作團隊,如果想了解多啲IMC嘅中心環境,可以睇我們哋Facebook同YouTube嘅影片介紹!
Facebook: https://cutt.ly/rgebNGK
Youtube: https://cutt.ly/IgebV7C


條款細則及詳情:
 • 是次活動由2021年2月24日開始,2021年至3月6日下午11時59分結束。一切時間以香港國際醫療中心伺服器為準。
 • 香港國際醫療中心將從參加者中選出回答正確及最有心思的10位,每位得獎者將可獲得2張$130 英皇戲院現金券。
 • 每位參加者只可參加一次。
 • 此活動不接受本公司員工參加。
 • 如參加者人數不足或得獎者未符合領獎資格,獎品將會被取消而不會另行通知。
 • 參加者不得抄襲其他參加者的留言,否則將被取消資格。
 • 如發現任何蓄意人以空號或假帳戶參加是次活動,香港國際醫療中心有權取消該參加者的領獎資格。
 • 答案的遞交紀錄以香港國際醫療中心伺服器為準。任何因電腦、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延誤等情況,香港國際醫療中心概不負責。
 • 得獎者名單將於2021年3月12日或之前於專頁內公佈,得獎者必須於得獎名單公佈後5個工作天內,按指示以Facebook Inbox形式回覆個人資料以核實得獎者身份。得獎者須於2021年3月19日或之前以Facebook Inbox方式提交個人資料,包括姓名、身份證號碼頭4位數字、聯絡電話及電郵地址,作聯絡領獎之用。如得獎者沒有於上述期間依指示提交個人資料,則作放棄獎品論。
 • 參加者須同意並授權香港國際醫療中心收集、處理其個人資料或其他一切相關用途。參加者必須確保所有填寫或提交之資料均為完整及真實無誤,以及不涉及未經准許的第三方資料,違者將被取消資格。
 • 是次活動並非由Facebook贊助、認可或管理,或與之有任何關聯。參加者的資料是向香港國際醫療中心提供而並非Facebook,參加者提供的資料將只用於本活動或條款中列明之有關用途。
 • 如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於香港國際醫療中心之事由,而使參加者所寄出、登記之資料或使香港國際醫療中心寄出之通知,有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況,香港國際醫療中心不負任何法律責任。
 • 是次活動的獎品不得轉讓、更換、退回、兌換現金或其他獎品。得獎者領取獎品後,若有遺失或被竊,香港國際醫療中心不會作出補償。
 • 任何Facebook用戶參加是次活動,即代表了解並願意遵守此條款及細則。
 • 如本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時,香港國際醫療中心有權決定取消、終止、修改或暫停本活動或更改等值商品。
 • 香港國際醫療中心保留一切活動之最終決定權,包括更改活動的條款及細則、獎品及其他安排,而不作另行通告。
Top